Aerogel ingår avtal med ledande producent


2022-08-25

För att optimera användningen av Quartzene® ingår en ledande producent inom processindustrin ett samarbetsavtal med svenska Aerogel. Samarbetsavtalet avser initialt finansiering med en gemensam forsknings- och utvecklingsplan.

Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet för olika industriella applikationer.


s mer