Vår affärsidé är att utveckla och producera funktionella sitt- och ståhjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna.

Tel 011 – 16 18 00

anatomicsitt.com/sv