Drivteknikens roll i tillverkningen


2022-01-19

I takt med att efterfrågan fortsätter öka måste tillverkningen lita på robust och pålitlig drivteknik för att möta industrins framtida krav. Marcus Schneck, VD, norelem, förklarar varför konstruktörer och anläggningsansvariga måste se till att deras drivteknik är ändamålsenlig.

Industrisystem är beroende av drivenheter och motorer. En drivenhet utnyttjar och hanterar den elektriska energin som tillförs en motor. Drivteknik påverkar processtyrning och effektivet för system som fläktar, kompressorer, pumpar och transportband, genom att styra vridmoment och hastighet. Efterfrågan på effektiv drivteknik ökar i takt med att automationen ökar.
Läs hela artikeln