Håkan vill underlätta identifiering av materialdefekter


2022-03-10

Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan även användas för kvalitetskontroll i verkstadsindustrin.

Nyutnämnde professorn vid Högskolan Väst, Håkan Wirdelius, leder forskningen på området.

Läs hela artikeln