Håkan Wirdelius vill underlätta för industrin att hitta materialdefekter

Håkan vill underlätta identifiering av materialdefekter

Läs hela artikeln här