Vi lyfter plåt, produktion och din produkt till en ny nivå.
Djupdragning är en av våra spetskompetenser.

Tel 0371-52 32 50

www.ingelsten.com