INVEX profilerar om varumärket för att spegla tillväxten.


 Familjeföretaget INVEX profilerar om varumärket med start 8 november, för att spegla tillväxten. 

INVEX är en kompetent leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin; halvfabrikat i Titan, specialkvaliteter av rostfritt stål, stål och aluminium. Företagets styrkor inkluderar ett brett internationellt nätverk av kontakter världen över med fabriker och grossister inom metallindustrin, samt en omfattande materialexpertis. 

INVEX grundades 1982, och företagets kultur kännetecknas av kommersiell medvetenhet, mänsklighet och inkludering. God affärsetik och långsiktiga, förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter både internt och i kontakter med externa parter. 

Företaget kommer att släppa en ny logotyp, grafisk profil och och webbsida som kommer att fungera väl med företagets nya växande affärsmodell. Kunskap och service är två viktiga begrepp för att säkerställa att INVEX kunder i slutändan får den bästa möjliga produkten. Företaget har arbetat mycket nära sina kunder under hela produktens livscykel. Från produktutveckling, produktionsplanering, lagerhållning och produktion. 

 ”Vi tror att vår nya varumärkesposition representerar vart företaget är på väg och var det har varit”, säger VD Stefan Lundberg. ”Specifikt representerar INVEX utökade samarbeten, där affärsrelationer är mer som partnerskap. Vår omprofilering representerar bättre den potentiella framtid vi siktar på.” 

www.invexmetal.com