LÅNGHÅLSBORRNING och en komplett partner inom avancerad, mekanisk bearbetning.

Tel 0227-141 00

www.kmv.se