”Vår uppgift är att bistå med kunskap och utrustning för att optimera era maskiner och bearbetningsprocesser.”

Tel 0393 61 41 10

www.lenima.se