NSK utbildar produktionspersonal med VR


2022-08-25

Operatörer av högprecisionsslipmaskiner i NSK:s kullagerproduktion drar fördel av virtuella utbildningsmetoder. VR-tekniken har bland annat fördelen att maskiner kan fortsätta producera samtidigt som utbildningen pågår.

Det blir också enklare att standardisera utbildningarna. Detta första projekt vid NSK:s Munderkingen-fabrik i Tyskland tjänar som modell för framtida utbyggnad vid andra anläggningar.


Läs mer