Nya möjligheter med elektriskt ledande komposit


2021-12-06

Ett elektriskt ledande material som inte bara gör det möjligt att tillverka mekaniska utan också elektriskt funktionella delar med AM-teknik. Denna utmaning har 2D fab, Mittuniversitetet och Wematter framgångsrikt tagit sig an.

I det nyligen slutförda projektet Elektriskt ledande kompositmaterial för additiv tillverkning har 2D fab, Mittuniversitetet och Wematter undersökt möjligheten att producera elektriskt ledande polyamidmaterial med grafen. Materialet är avsett att användas i additiv tillverkningsteknik, där det idag används plastmaterial.

Läs hela artikeln