Sandvik förvärvar tillverkare av precisionsverktyg


2022-08-25

Sandvik har förvärvat 100% av aktierna i Schweizbaserade Sphinx Tools Ltd och dess helägda dotterbolag P. Rieger Werkzeugfabrik AG (Sphinx Tools)

Sphinx Tools erbjuder främst solida precisionsverktyg (mikroverktyg) och kirurgiska skärverktyg. Kunderna finns framförallt inom fordons-, flyg- och medicinsegmenten.


Läs mer