Seco strävar efter att minska arbetsplatsolyckorna


2022-10-07

Seco har lanserat en omfattande säkerhetsstrategi som innefattar både årliga och långsiktiga mål ändra fram till 2030. Fokus ligger på högsta säkerhet, hälsa och välbefinnande hos de anställda.


Läs mer