Sjöson utökar familjen genom förvärv av Tooltec


Tooltec, med huvudkontor i Trollhättan, är en teknisk ledare inom tillverkning av avancerade komponenter i komplexa material där kvalitetskraven är extremt höga. Huvuddelen av kunderna finns inom energi, vindkraft och flygindustri,
vilket innebar en stor påverkan när pandemin slog till.

”Flygindustrins tvärstopp satte stora käppar i hjulet, men vi lyckades parera dem”, säger Claes Haraldsson, VD Tooltec. ”Samtidigt var det en nyttig påminnelse om vikten av att ha en bredare kundmix och under året har vi faktiskt fått in flera nya kunder.”
Efter ett resultatmässigt tufft 2020 vände Tooltec till plussiffror under första kvartalet och hösten ser riktigt bra ut, menar Claes Haraldsson. Inte minst för att återhämtningen inom flygindustrin som befarades ta flera år redan tar fart med en ökande orderingång.

Läs hela artikeln här