”Svetskompetens en bristvara – klona svetsare”


2021-12-06

Det finns cirka 14 900 anställda svetsare och gasskärare* i Sverige men det är alldeles för få. Det råder brist på arbetskraft med svetskompetens.

Svaret på problemet kan enligt Universal robots vara kollaborativa robotar, eller så kallade cobotar. Det finns en stor potential i och möjlighet till konkurrensfördelar genom automatisering och robotisering av svetsprocess.

* enligt Arbetsförmedlingen som bygger sin arbetsmarknadsanalys på siffror från SCB.


Läs hela artikeln