SVMF förvärvar del av Svenska Automationsgruppen


2021-12-07


SVMF köper 50% i Svenska Automationsgruppen Service AB (SAG) av Transmissionsgruppen (TGS). Köpet är ett viktigt steg mot att samla aktörer inom den svenska tillverkande industrin i ett gemensamt samarbete.

Behovet av ett sammanhållet och branschöverskridande initiativ där frågor för industrins leverantörer sätts i fokus, är ett av motiven till samarbetet. Sakfrågor som industrins teknikomställning, digitalisering, kompetensförsörjning och behovet av energiomställning är några av de frågor som initiativet hoppas lyfta. Det nya branschöverskridande samarbetet ska ge leverantörer av maskiner och utrustning möjlighet att föra fram viktiga och gemensamma sakfrågor som får betydelse för den svenska konkurrenskraften.

– Konkret innebär samarbetet att SAG, med två stabila ägare, kan stärka genomförandet av Elmia Automation, där SAG är avtalspart. Vi behöver en bredare och starkare bas för att industrin ska synas tydligare i kommunikation med politiker och beslutsfattare. Det är är ett bra första steg för att samla branschen och aktivt lägga mer resurser på att utveckla och stärka konkurrenskraften hos industrin och våra medlemmar, säger Ulf Helles, ordförande SAG.

SVMF och TGS får med samarbetet en starkare profilering inom automation, vilket redan idag är ett av föreningens områden, samt en starkare röst för innovativ tillverkning i Sverige.

– Genom affären växer SVMF som branschorganisation och blir mer nytänkande och representativ för industrin. Vi ska driva frågor som kompetensförsörjning och nästa generations branschöverskridande projekt tillsammans med andra branschföreningar, Teknikföretagens Branschgrupper, samt Teknikföretagen, säger Tomas Berg, ordförande i SVMF.
TGS får genom affären en stark partner inom automation.

– Tillsammans kan vi fortsätta utveckla Elmia Automation och ELMIA produktionsmässor, säger Manne Seifter, ordförande i TGS.


www.svmf.se