Tillverkning med människan i fokus


2022-04-07

Resurseffektiv tillverkning med människan i fokus. PMH International menar att människans roll ofta är förbisedd i produktionssystemet. och att det finns enkla lösningar som gynnar både arbetstagaren och företaget.

Här kan PMH:s kunskap och lösningar inom lyft- och materialhantering göra skillnad.


Läs hela artikeln