Världens första lagerserie med hållare av bioplast


2022-06-29

Efter utvecklingen av världens första bioplasthållare för rullningslager 2021, kan NSK nu presentera sin första produktlinje. Den nya värmebeständiga hållaren kommer att finnas på 60- och 62-serierna av spårkullager som används i luftkonditioneringsanläggningars fläktmotorer.

Genom att tillverka hållaren av ett bioplastmaterial, som kommer från förnybara biomassakällor (främst växter) är det möjligt att minska livscykelns CO2-utsläpp med 91 % jämfört med konventionell plast.


Läs mer