Verko - tidningen för svensk verkstadsindustri

Verko ges ut som e-tidning och når över 40.000 läsare varje månad
12 nummer per år.


Verko ges ut som e-tidning och når cirka 40.000 läsare varje månad - 12 nummer per år.

BESTÄLL NYHETSBREV

Verko nummer 1 med TEMA AUTOMATION och HÖGHASTIGHETSBEARBETNING
Speed-line -roterande dubb med hög precision

Nästa Verko kommer den 19 januari 2022. Temat är Höghastighet och Automation.
Läs gärna tidigare nummer.