Om Verko

Verkos läsare består t ex av verkstadschefer, inköpare, produktionschefer, konstruktörer, maskinoperatörer inom TILLVERKANDE INDUSTRI och PARTIHANDEL. Tidningen skickas ut till Mekaniska verkstäder, Utbildningsanstalter samt kommunala förvaltningar och statliga verk, Produktionsvaruinriktad partihandel, Järn- och metallvaruhandel, Maskinindustri, Tekniska konsulter, ingenjörs- och konstruktionsbyråer, Plast- o. gummitillverkning etc.
Tidningen har funnits sedan 1956 och är väletablerad och känd i branschen.

Hitta ditt produktområde!

För att göra Verko mer lättläst har vi delat in tidningen i 10 olika grupper.
Grupperna med förklaringar ser du här nedanför.

Skärteknik

Metall | Skärande bearbetning | Maskiner | Kringutrustning | Produktionssystem CAD/CAM | Verktyg | Mätmaskiner | Mätinstrument | Mätlego | Kalibrering | Labutrustning | Verktyg | 3D

Plåtteknik

Plåt | Formande bearbetning Kringutrustning | Produktionssystem CAD/CAM | Verktyg | Handverktyg Formverktyg | Svets | Sammanfogning

Lego

Ledig kapacitet | Underleverantörer | Egna produkter Metall Plåt Plast | Gummi | Rostfritt | Aluminium

Konstruktion

Konstruktion | Maskinbyggnad | Tryckkärl | Luftbehållare | Maskinelement | Pumpar |
Fästelement | Hydraulik | Pneumatik

Hantering

Robotteknik | Automation
Lyft | Materialhantering | Transport Montering | Förpackning | Emballage

Ytbehandling

Slipning och slipprodukter | Rengöring Blästring | Trumling | Värmeteknik | Prägling | Märkning | Instrument för mätning av ytskikt

Miljö

Miljöteknik | Återvinning | Sanering Arbetsmiljö | Ventilation | Inredning
Skydd | Säkerhet

Underhåll

Underhåll | Service | Reparationer
Renoveringar

Begagnade maskiner och utrustningar

Vi fokuserar på olika teman

Temanummer som återkommer årligen är :

• Höghastighetsbearbetning i januari
• Plåtteknik i i februari
• Skärande bearbetning i mars
• Ytbehandling i juli
• Mätteknik i december

Läs mer om TEMANUMMER och
MÄSSNUMMER i utgivningsplanen