Amplex förvärvar tillverkare av bl a underhållshangarer

Läs hela artikeln här