”Vi konstruerar, tillverkar och servar lyftutrustning”

Tel 0152 – 211 20

www.botab.se