Östling Märksystem

Egenproducerad industriell märkteknik och kompletta märksystem för permanent märkning och produktidentifiering. Tel 08-514 905 10 ostlingmarksystem.se

Nischade produkter är vår standard. Alltid precision och kvalitet – det blir bäst så 08-544 403 40 www.dankab.se

Torvalla Maskinkomponenter

MASKINSKYDD för alla maskintyper och utrustning för MÄRKNING från Automator.Stämplar, pressar, stansar, nålpräglingsmaskiner och lasermärkning. Tel 08-522 946 00 www.torvallamaskin.se