Vi tillverkar och renoverar mekaniska
skyddskomponenter för maskiner
verksamma i tillverkningsindustrin.

Tel 08-556 505 20

www.damaskus.se