Vi är specialiserade på automatsvarvning och mekanisk bearbetning av svarvade produkter.
”Med känsla för detaljer”

Tel 0382 – 219 70

finmekanik.se