Första Five X Ultra redan beställd


2022-12-19

För drygt en månad sedan lanserade Water Jet Sweden nya maskinkonceptet FiveX Ultra och redan har första ordern tecknats. FiveX Ultra är en ny typ av avancerad vattenskärningsmaskin med helt nya möjligheter för 5-axlig vattenskärning i full 3D.

FiveX Ultra lanserades på EuroBLECH 2022 i oktober. Maskinen väckte stort intresse bland branschfolk, press och kunder och redan på mässan hölls affärsdiskussioner med flera intressenter. En av dessa har nu lagt sin första beställning.

– Som en del av upphandlingen har vi genomfört noggranna skärtester tillsammans med kunden. Det är ett viktigt steg där vi både utvecklar kundens produktionsprocess och kvalitetssäkrar tillämpningen, berättar Tony Ryd, Teknisk Chef och grundare av Water Jet Swecden.

Maskinen ger nya möjligheter till industriell bearbetning och har flyttat gränserna för vad 5-axlig vattenskärning kan användas till. Testerna gick som planerat och nu har kunden lagt beställning på sin första FiveX Ultra. En stor internationell koncern inom flyg och rymdsektorn med ambition att bli världsledande inom materialteknik och materialbearbetning.

– Den snabba ordern bekräftar att vi har ett erbjudande som ligger rätt i tiden, berättar Lennart Svensson VD och koncernchef på Water Jet Sweden.

För många företag kan vattenskärningstekniken, rätt tillämpad, förkorta ledtider och sänka produktionskostnader genom att eliminera och förenkla olika steg i tillverkningsprocessen.

– Det finns redan en rad intressenter i både Europa och USA, möjligheterna är god för fler beställningar av FiveX Ultra inom en nära framtid, avslutar Lennart Svensson.

Läs mer