Första leveransen av XCARB® RRP på väg

Läs hela artikeln här


2023-10-12

Stålproducenten ArcelorMittal har de senaste åren gjort stora investeringar i anläggningar för tillverkning av fossilfritt och CO2-reducerat stål.

”XCarb® är ett samlingsnamn för de insatser som görs inom ArcelorMittal i syfte att minska bolagets klimatpåverkan” förklarar Richard Ralsgård, VD vid AMBE.Läs mer