Metallbearbetning med fokus på serietillverkning av aluminium- och stålkomponenter med noggranna toleranser och hög precision.

Tel 0554-136 00

www.hamek.se