Imponerande färdigheter inom mät


2023-03-06

Svensk industri är i stort behov av kompetenta mättekniker och ZEISS Quality Excellence Center (QEC) i Eskilstuna spelar en avgörande roll för att den mättekniska kompetensen i Sverige ska hålla en hög internationell nivå.

Läs mer