Kraftansamling för metallindustrin på Elmia


2023-11-07

Forskning, kompetensförsörjning och hållbarhet – de tre branschföreningarna Svenskt Aluminium, Jernkontoret och Gjuteriföreningen gör gemensam sak på Elmia Subcontractor och lyfter viktiga frågor för metallindustrins framtid.

Se dagsprogrammet på Elmia Subcontractor


Läs mer