Kvalitetsverktyg för skärande bearbetning:
borr, fräs, försänkare, gradverktyg, gängtapp, brotsch och pinnfräs

Tel 0520 42 84 20

www.lackolle-ab.se