Munkforssågar mer än halverade mängd skärvätska


2022-12-06

Cirka 100 kubikmeter mindre skärvätska är en av fördelarna när Munkforssågar bytte till högpresterande skärvätskerening från Mercatus Engineering. Reningen sker med vacuumfilter och ger såväl ekonomiska som miljömässiga vinster.
Andra vinster är högre reningsgrad som i sin tur ger optimerad slipning och högre produktionstakt.Läs mer