Nordic Steel köper Stamas Productions AS


2023-01-23

Nordic Steel förstärker och köper 100 procent av aktierna i Stamas Productions AS – en solid aktör inom tillverkning och installation av stålkonstruktioner och piping.

”Vi er svært glade for at Stamas Productions blir en del av Nordic Steel. Stamas Productions er et selskap som i flere tiår har levert kvalitet til mange ulike sektorer. Det er et selskap som utfyller oss, blant annet med deres kom-petanse innen industrirørlegging, rørsystemer og piping. Sammen skal vi tilføre enda mer verdi til kundene våre” säger Børre Lobekk, koncernchef för Nordic Steel Group.


Läs mer