Prevas i samarbete med Hydroscand


2023-09-15

Hydroscand i Örebro tillverkar hydraulslangar och är bland de ledande i Skandinavien inom slang- och ledningskomponenter.

Prevas fick uppdraget att byta ut ett äldre system för övervakning av arbetsmoment och stationer i produktionen. Nu har man ett mer driftsäkert och flexibelt system som även kan expanderas och utveckas vidare med nya funktioner.


Läs mer