Så bör industriföretag tänka vid grön omställing


2023-06-01

Inom den industriella utvecklingen i Sverige finns en rad olika utmaningar gällande hållbarhetsfrågor och omställningen till så kallad grön industri. Det existerar fortfarande traditionella affärsmodeller, som saknar ett hållbarhetstänk för att möta framtidens krav.

Jessica Bruch, forskare och professor på Mälardalens Universitet delar med sig av tankar och tips.Läs mer