Vi utvecklar, konstruerar och tillverkar skärande specialverktyg och detaljer för nordisk industri.

Tel 011 10 44 00

specialverktyg.com