Svetsa med cobot på ”Svetsmässa” i Kristianstad

Läs hela artikeln här