Termisk ytbeläggning ger effektivare dieselmotorer


2022-06-29

Ny forskning på dieselmotorer för fordon ger intressant resultat.

Med termiskt sprutade ytskikt på kolvarna blir motorn effektivare och bränsleförbrukningen minskar med 0,7 procent.
– Även så små skillnader kan vara värdefulla för att minska dieselfordonens klimatpåverkan, säger Wellingrton Uczak de Goes, ny doktor i produktionsteknik vid Högskolan Väst.


Läs mer